O Projekcie

W lipcu 2016 roku zakończono prace dotyczące realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja skweru przy pl. 1000-lecia”. Zachowując unikalny charakter tego miejsca odtworzono ogród kierując szczególną uwagę na elementy architektury oraz wymiar estetyczny całego skweru pochodzącego z ubiegłego wieku. Projekt zakładał rewaloryzację szaty roślinnej w oparciu o dostępne materiały historyczne zakładając zgodność struktury gatunkowej i przestrzennej z okresem najświetniejszego rozwoju skweru tj. pocz. XX w. Istniejący i adaptowany drzewostan składał się głównie z lip szerokolistnych stanowiących osłonę wnętrza ogrodowego skweru od strony otaczających teren ulic. Projekt zakładał odtworzenie kompozycji szaty roślinnej zarówno formy i charakterystyczne układy roślinności (żywopłoty, masywy krzewów, rabaty różane i bylinowe, rabaty kwiatowe).

Zrekonstruowano kompozycję skweru wraz z układem ścieżek spacerowych i placów wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i szatą roślinną. Dodatkowo teren oświetlony został lampami parkowymi. Elementy wyposażenia terenu służące do ozdoby oraz wypoczynku mają za cel przyczynić się do wzrostu atrakcyjności ogrodu dla mieszkańców oraz turystów licznie odwiedzających miasto Świdnicę.

Całkowita wartość inwestycji: 918 336,42 zł
Wartość dofinansowania z UE: 421 367,89 zł