Spojrzenie historyczne

Projekt szaty roślinnej został poprzedzony projektem gospodarki drzewostanu, w którym wskazano drzewa do konserwacji i do usunięcia.

Projekt zakłada rewaloryzację szaty roślinnej w oparciu o dostępne materiały historyczne zakładając zgodność struktury gatunkowej i przestrzennej z okresem najświetniejszego rozwoju  skweru tj. pocz. XX w.  Przewiduje się odtworzenie nasadzeń tych charakterystycznych gatunków i odmian drzew oraz krzewów tworzących stylową kompozycję ogrodu.

W projekcie wskazano drzewa i krzewy do usunięcia ze względów sanitarnych, kompozycyjnych i bezpieczeństwa użytkowania przez kolejne lata.